Veľký úspech našich vianočných pohľadníc

Autor: Tuti Halajová

Už po tretíkrát sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú organizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Do 14. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže poslalo svoje práce viac ako 2 000 detí z 211 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Chorvátska. Veľmi sa tešíme z ceny za celú kolekciu našich pohľadníc. Autormi kolekcie sú žiaci 6.A triedy. Srdečne blahoželáme!

Kolekcia víťazných prác medzinárodnej súťaže bude sprístupnená od 14. 12. 2017 do 26.1.2018 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, ďalej poputuje do Bratislavského hradu, Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci v Srbsku a Galérie slovenského umenia v Krakove v Poľsku.

Fotogalériu si môžeto pozrieť tu:

Zo života školy...

ib_p041_0_11.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS