Oceňovanie víťazov slovensko-poľského projektu

Autor: Tuti Halajová

27. novembra sa žiaci 6.B a tanečnice z 8.B zúčastnili zájazdu do poľského mesta Bielsko-Biala v rámci projektu Literárno-historické chodníčky Beskydami, ktorý realizovala Krajská knižnica v Žiline. Na konci minulého školského roka maľovali žiaci pod vedením p. uč. Tuti Halajovej vybrané pamätihodnosti okolia Žiliny nielen v škole, ale aj priamo v žilinskej knižnici. Najlepšie práce boli ocenené v Bielsku-Bialej v knižnici a sú uverejnené na pexese a záložkách. Na štvrtom mieste sa umiestnila práca Laury Šindelovej, na druhom mieste spoločná práca Mareka Tichého a Martina Maceášika. Okrem týchto dvoch prác bolo ocenených ďalších 9 žiakov. Po prezentácii pamätihodností žilinského regiónu a kultúrnom programe, o ktorý sa postarali žiačky folklórnej skupiny ZĽUK z 8.B spolu s p. uč. Korinou Bielikovou, sme sa s pani riaditeľkou poľskej knižnice vydali na prehliadku mesta a jeho pamätihodností. Prežili sme krásny deň plný zážitkov. Ďakujeme Krajskej knižnici za výlet, ceny, občerstvenie a aj možnosť zapojiť sa do tohto projektu.

Fotogalériu si môžete pozrieť tu:

Zo života školy...

home_0_1.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS