Z rozhlasovej relácie po tretej adventnej nedeli

Autor: Ing. Renáta Šimková

Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.
Radosť Vianoc je tu – ideme sa opäť narodiť. Našou hlavnou niekoľkodňovou narodeninovou oslavou sú Vianoce. Advent vrcholí, a oslávenec stále čaká, aký čas mu venujeme. Narodeniny sú časom, keď sa máme zastaviť. Sú časom, kedy sa môžeme pozrieť do svojho vnútra, aby sme videli, čo sme prežili. Vianoce sú nádejou, s akou sa budeme pozerať na to, čo nás čaká. Stačí, ak uveríme malému dieťatku v jasličkách a prijmeme ho za svoje. Nie adoptujeme, ale prijmeme. K tomu potrebujeme denne načerpávať zo studne lásky nášho Nebeského Otca. Potrebujeme požehnávať, prosiť a ďakovať modlitbami, konať dobré skutky a skutky milosrdenstva, potrebujeme byť veľkodušnými v odpúšťaní, hlavne tým, ktorí nám svojou nedokonalosťou ubližujú. Potrebujeme sa pokoriť a utiahnuť do ticha a radosti. Svetlo sa približuje. Pripravujme si cestu na jeho privítanie. Posledný týždeň je pred nami. Liturgické texty nás pripravujú na tajomstvo vtelenia a narodenia Ježiša Krista. Vianoce sú o vzťahoch, o láske. Len keď sa

zastavíme a upokojíme, začneme vnímať jeho každodennú blízkosť. 
Nie v zhone. Viacerí vzdychajú – nemám darčeky, neupratali sme byt, nezačali sme piecť a podobne. Svetlo nás ožiari len ak to bude v tichu a v radosti. A kde je to ticho a tá radosť? Skús to doma - napríklad ráno modlitbou Anjel Pána či účasťou na rorátnej svätej omši. Ak si ešte nebol, počas adventu máš krásnu príležitosť spoznať, ako sa z tmy rodí svetlo. Božie Svetlo srdca a duše. Večer môžeš venovať spoločnej modlitbe, čítaniu Svätého písma, adventným zamysleniam. Že nemáš kúpené darčeky? Nič to, obmedz návštevu obchodov iba na nevyhnutné nákupy. Môžeš navštíviť starých rodičov, pomôcť im, ak už zdravie neslúži. Môžeš byť žiakom, ktorý dobrým príkladom očakáva Svetlo – narodenie Ježiša. Tých ponúk je nesmierne veľa. Ak je centrom našej prípravy Ježiš, nemáme sa obávať, že sme niečo zanedbali v osobnom duchovnom živote. Tak upratujme v sebe. Nezaškodí si pripraviť svedomie. Máš príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, ktorú počas dnešného dňa bude vysluhovať školský kaplán v našej školskej kaplnke. Ponukový list je bohatý. Vyberajme si slobodne z tejto bohatej ponuky.
Vianoce sú sviatkami detskej radosti, staňme sa tak trochu deťmi aj my, dospeláci. Boh si nás vybral do svojho tímu. My sme jeho najlepšia chodiaca reklama. On nepozerá na naše trofeje, úspechy, štatistiky, ale na to, ako žijeme, ako milujeme Jeho Syna. A to pri zatvorenom srdci nie je možné. 
Zo srdca prajem každému jednému z nás, aby Svetlo Otcovho Syna vo vrcholiacom adventnom čase našiel.
Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme si uvedomovali, že chceš byť prítomný uprostred nás.
Pane, prosíme Ťa za seba samých, aby sme vydávali svedectvo o svetle, ktoré sme prijali v krste.
Pane, prosíme Ťa za nášho pozemského Svätého Otca, ktorý včera oslávil 81. narodeniny, aby radostne viedol Cirkev k pravým hodnotám.

Zo života školy...

home_1_62.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS