Deň na ľade

Autor: Mgr. Pavol Blasbalg

CZŠ Romualda Zaymusa  pozýva  žiakov, rodičov a priateľov školy na ,,Deň na ľade “ ktorý sa uskutoční dňa 29.12.2017 na zimnom štadióne – hlavná hala o 13,30. 

Zo života školy...

ib_p026_1_10.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.