Olympiáda v ANJ a Technická olympiáda

Autor: Ing. Renáta Šimková

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
V školskej jedálni sa 23.11.2017 stretli žiaci 6. – 9. ročníkov súťažiaci v anglickom jazyku. V kategórii 1A súťažilo 7žiakov, v kategórii 1B súťažilo 16žiakov. Čakalo ich prvé kolo – náročný písomný test. Preverili si gramatické vedomosti, overili si kvalitu slovnej zásoby, pracovali s neznámym textom s porozumením a zachytávali informácie z pozorného počúvania. Úspešní riešitelia po písomnej časti postúpili do ďalšieho kola, kde súťažili v dvoch disciplínach Role Play a Picture Story. Olympiádu pripravili panie učiteľky Šimková a Bieliková. Samozrejme víťazom ale aj všetkým zúčastneným patrí poďakovanie a pochvala, lebo reprezentovali svoje triedy.

 

Kategória 1A 8. – 9.ročník
1.miesto Bado Marián, 57bodov
2.miesto Liščáková Lucia, 56bodov 
3.miesto Bielik Daniel, 56bodov

Kategória 1B 6. – 7.ročník
1.miesto Čulák Adam, 61bodov
2.miesto Hollý Alex, 54bodov
3.miesto Baššová Mária, 53bodov

Kategória 1C
1.miesto Stefanie May Žilinčíková

Do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári postupujú žiaci:
Bado Marián, Čulák Adam, Žilinčíková Stefanie May
Prajeme im, aby sa im v okresnej súťaži darilo a boli úspešní.

Technická olympiáda – okresné a školské kolo
Dňa 30.novembra 2017 sa konalo v dielňach Dopravnej akadémie v Žiline okresné kolo technickej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. V kategórii 1A to boli Remeková Anna Mária a Janus Richard, žiaci VIII.A triedy, v kategórii 1B Marko Málík, žiak VII.A triedy. Okresnému kolu predchádzalo školské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. a 7.novembra 2017. Žiaci si preverili technické myslenie, využili vedomosti nielen z techniky ale aj z predmetov matematika, fyzika a chémia. Po mnohých rokoch sme obnovili súťaživosť žiakov v technickom myslení a vedomostiach. K vedomostiam patrí aj čítanie technických výkresov, presné meranie a vlastná výroba výrobku na mieru. Overuje sa zručnosť žiakov, praktické používanie materiálov, náradia a nástrojov s konečnou úpravou. Verím, že predmet Technika sa určite stane obľúbeným predmetom žiakov.

Kategória A 8. – 9.ročník
1.miesto Remeková Anna Mária a Knapcová Kristína, 48bodov
2.miesto Janus Richard a Žilinčík Nicolas, 44bodov
3.miesto Kapitulčin Jakub a Benkei Lukáš, 43bodov

Kategória B 5. – 7.ročník
1.miesto Marko Málik, 42bodov
2.miesto Čulák Adam, 41bodov
Labuda Jakub, 41bodov
3.miesto Letošťák Pavol, 39bodov
Badík Sebastián, 39bodov

Zo života školy...

ib_p046_1_10.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS