Vianočné trhy sú za nami, dobrý pocit pretrváva

Autor: Tuti Halajová

Máme za sebou deviaty ročník zaymusáckych Vianočných trhov. Konali sa 15. decembra.O ich úspešný priebeh sa postarali žiaci, ktorí s pomocou pani učiteliek a pani vychovávateliek vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy, výchovy umením, techniky, na vianočných tvorivých dielňach, v ŠKD a na krúžkoch krásne výrobky z rôznych materiálov. Tento rok sa zapojili aj viacerí triedni učitelia na druhom stupni, ktorí vyrábali so svojimi žiakmi krásne vecičky aj na triednických hodinách. Takto sa do prípravy na vianočné trhy zapojilo väčšie množstvo detí, čo nás veľmi teší. Ponuka ich výrobkov bola naozaj pestrá. Od medovníčkov, rôznych druhov vianočných ozdôb, svietničkov, šitých hračiek až po výrobky z keramiky, ktorou sme sa začali zaoberať len v tomto školskom roku. Vyskúšali sme tak našu novú

vypaľovaciu pec, učili sme sa glazovať a pracovať s krehkým materiálom, akým keramika je. Počas trhov sme prilákali kupujúcich nielen krásou našich výrobkov, ale aj rozliehajúcou sa vôňou vianočných oblátok či chutného punču. Novinkou bolo aj ozdobovanie vianočného, či skôr adventného stromčeka online vianočnými prianiami, želaniami, ďakovaniami a chválami, ktoré priamo na trhoch písali žiaci i dospelí a ktoré si aj sami zavesili na stromček.

Výťažkom z predaja chceme pomôcť ľuďom v núdzi, tým, ktorí nemajú to šťastie, aby mohli prežívať chvíle so svojimi blízkymi, rodinou, známymi a z rozličných dôvodov ostávajú opustení alebo bez finančných prostriedkov. Aj nám možno chýba mnoho vecí, ale uvedomujeme si, že v našej blízkosti žijú ľudia, ktorí majú oveľa, oveľa menej než my. A práve na takýchto ľudí chceme pamätať.

O predaj výrobkov sa s veľkou svedomitosťou i obetavosťou postarali nádherné krojované i nekrojované dievčatá a chlapci z 8.B. Pani tajomníčke Anne Baškovej, p. uč. Gabike Trúchlej a p. ekonómke Stanke Kaducovej pomáhali piecť vianočné oblátky dievčatá z 8.A.

No a na trhoch ste sa mohli stretnúť aj s naším pánom riaditeľom Radoslavom Kačurom, ktorý sa obetavo zhostil predaja  pohľadníc a rôznych publikácií. Na všetko už tradične dohliadali pani učiteľky: Tuti Halajová, Korina Bieliková a Janka Bálintová, ku ktorým pribudli aj pani učiteľky Ivana Kačurová a Zdenka. Smolková Ďakujeme všetkým pani učiteľkám z 1. stupňa, pani vychovávateľkám z ŠKD a pani učiteľkám z druhého stupňa, všetkým, ktorí sa do prípravy a organizácie trhov zapojili, že venovali svoj čas, svoju lásku a obetavosť našim žiakom. Ďakujeme rodičom, žiakom a všetkým priateľom našej Zaymusky, ktorí si naše výrobky kúpili. Spoločne sme urobili dobrú vec. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! Nech vás Pán požehnáva!

Fotoalbum si môžete pozrieť tu:

Zo života školy...

ib_p053_0_4.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS