Oznam o skrátení vyučovania

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Vážení rodičia.

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a zamestnancov v našej škole bude v piatok 16.2.2018 skrátené vyučovanie na 4 vyučovacie hodiny. Školská jedáleň a ŠKD fungujú bez zmien.

Želáme Vám i Vašim rodinám pevné zdravie (alebo rýchle uzdravenie) a vyprosujeme pre Vás požehnané pôstne obdobie. 

Za vedenie školy, Mgr. Radoslav Kačur

Zo života školy...

ib_p044_0_3.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS