Zamýšľame sa v pôstnom období

Autor: Ing. Renáta %Simková

Milé deti, každé pondelkové ráno až do Veľkého týždňa si budeme rozprávať o Veľkom piatku. Budeme prosiť o milosti, ktoré potrebujeme, budeme sa ospravedlňovať za chyby, ktoré robíme, budeme ďakovať Ježišovi za všetky Jeho prejavy lásky voči nám a našim rodinám. Budeme sa spoločne modliť zastavenia krížovej cesty za všetky deti, pridáme prosby zvlášť za deti, ktoré trpia hladom, chorobami, zomierajú vo vojnách a pri ťažkých prácach, žijú v detských domovoch. Dnes máme prvé tri zastavenia.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pane Ježišu, Ty si povedal: „Nechajte maličkých prichádzať ku mne. Nebráňte im. Lebo im patrí nebeské kráľovstvo. Dnes sme to práve my, deti, ktoré chceme s Tebou kráčať po krížovej ceste a uvažovať nad Tvojimi bolesťami. Znášal si ich,

lebo nás veľmi miluješ a chceš, aby sme vždy boli pri Tebe tu i vo večnosti.

Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán.
ZASTAVENIE PRVÉ: ODSÚDENIE.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
Pane, ako často ukazujeme prstom na toho druhého. Žalujeme na neho, že je zlý. Možno si ani neuvedomujeme, že v našom kamarátovi si ukrytý Ty sám. Aj ľudia ukazovali na Teba, že si zlý, aby Ťa Pilát odsúdil. Ty si však nikdy neurobil nič zlé a predsa Ťa odsúdili. A Ty si iba mlčal, nebránil si sa. Pane Ježišu, už nechceme odsudzovať svojich kamarátov, aby sme v nich znovu neodsúdili aj Teba.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Bol si tam, keď pre nás On kríž zobral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď pre nás On kríž zobral. 
ZASTAVENIE DRUHÉ: VZAL KRÍŽ.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
Pane, zbili Ťa, vysmiali sa Ti, dali Ti na hlavu tŕňovú korunu. A teraz Ti ešte dali niesť kríž. Je ťažký. Každý náš hriech, i ten skrytý, je na ňom zavesený. Preto je taký ťažký. Ty si sa nevyhováral, že nevládzeš, nechceš, nemôžeš, nevieš. Nehovoril si, že sa bojíš, ale z lásky k nám si prijal ten kríž. Pane Ježišu, daj, aby sme pochopili, že vtedy, keď sa premôžeme a urobíme to, čo urobiť máme, vtedy sme aj my vzali svoj kríž podľa tvojho vzoru.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rán. 
ZASTAVENIE TRETIE: JEŽIŠ PRVÝ RAZ PADOL.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Naozaj ťažký kríž. Nevládzeš ho niesť a padáš. Všetci okolo sa Ti smejú: Toto je Boh, keď nevládze odniesť kus dreva? Lenže kríž je viac ako len kus dreva. Je to kľúč od strateného raja. Od raja, kde sú pozvané všetky Božie deti. A pretože Ty, Ježišu, máš deti rád, vstávaš, aby si tento kľúč priniesol až k zatvoreným dverám. 
Ďakujeme Ti za Tvoje rozhodnutie zachrániť nás.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Zo života školy...

ib_p053_0_29.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS