Ďalšie zastavenia krížovej cesty

Autor: Ing. Renáta Šimková
Milé deti, pokračujeme v modlitbe krížovej cesty ďalšími zastaveniami. Minulý týždeň sme spoločne prežili duchovne bohatý pôstny týždeň. Máme príležitosť viac ako zvyčajne očisťovať sa a prijímať duchovné uzdravenia. Mal by to byť čas spojený s modlitbou a čítaním Božieho slova. Mal by to byť čas odriekania si a prípravy na obrátenie sa. Aj chvíle rozhlasovej relácie pri zastaveniach krížovej cesty sú časom pokoja a požehnania.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Bol si tam, keď sa s matkou stretával. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď sa s matkou stretával.
ZASTAVENIE ŠTVRTÉ: MATKA.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pane Ježišu, stretol si svoju Matku, Máriu. Určite veľmi trpela, keď Ťa videla. Chcela by Ti pomôcť, ale nemohla. Vtedy v chráme Ti vyčítala, čo si im to urobil, že si sa stratil. Teraz už asi chápe, čo si mal na mysli svojou odpoveďou: Neviete, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca? Preto je ticho a trpí spolu s Tebou. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Matku Máriu, ktorá je s nami, svojimi deťmi, na našej ceste životom a keď my trpíme, trpí spolu s nami.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.
 
Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal.
ZASTAVENIE PIATE: ŠIMON Z CYRÉNY POMÁHA NIESŤ KRÍŽ.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pane Ježišu, aj vojaci videli, že kríž je pre Teba priťažký. Lenže kto pomôže odsúdenému na smrť? Kto s ním ponesie hanbu, poníženie, posmech? Nikto. A predsa. Prinútili Šimona z Cyrény. Nerád, ale pomohol. Bol by si, Ježišu, radšej, keby to urobil ochotne a z lásky. Ale prijal si to aj takto. Pane, prosíme Ťa, daj nám silu pomáhať druhým ochotne a z lásky, lebo takáto pomoc má väčšiu cenu v Tvojich očiach.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.
 
Bol si tam, keď si Pán tvár utieral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď si Pán tvár utieral.
ZASTAVENIE ŠIESTE: VERONIKINA ODVAHA.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pane Ježišu, neraz si nám ukázal, že slabí ľudia sú oveľa silnejší, keď milujú. Veronika Ťa musela naozaj veľmi milovať, keď dokázala vystúpiť z davu ľudí a podať Ti šatku na utretie tváre. Mohla čakať aj bitku, ale ona prekonala strach. Láska jej dávala odvahu. Pane, vždy, keď budeme mať strach niečo dobré urobiť, daj nám spomenúť si na Veroniku a zapáľ v nás takú lásku k Tebe, ktorá nás zbaví zbytočného strachu.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Zo života školy...

ib_p040_0_17.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS