Pomohli sme DKC Náruč

Autor: Mgr. Ivana Kačurová

Dňa 9.3.2018 žiaci 5.A triedy spolu s triednou učiteľkou a riaditeľom školy odovzdali finančný dar – výťažok z vianočných trhov 2017 Detskému krízovému centru Náruč v Zádubní. Stretli sa s pánom riaditeľom centra Náruč – R. Braciníkom, ktorý deťom vysvetlil, čo to vlastne krízové centrum je a pre koho je určené. Naši žiaci sa pána riaditeľa pýtali na všetko, čo ich o deťoch v centre zaujímalo a tiež si prezreli priestory centra. Uvedomili si dôležitosť rodiny, lásky a dobrých vzťahov. 

Fotoalbum si môžete pozrieť na našej fb. stránke Naša Zaymuska.

Zo života školy...

ib_p041_0_19.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS