Biblická olympiáda

Autor: Mgr. Ľuboš Bytčánek

V školskom kole Biblickej olympiády medzi sebou súťažili tí najlepší z jednotlivých tried. Tohtoročný 17. ročník súťaže sme začali spoločnou modlitbou a zhrnutím štruktúry kníh, ktoré boli predmetom štúdia. Kniha Genezis od 12, kapitoly, ktorá rozpráva o ceste viery Abraháma, Jakuba a Jozefa ako aj hľadanie života s Bohom v Evanjeliu podľa Marka. Nasledovali tri súťažné kolá, v ktorých si súťažiaci overili svoje vedomosti pri riešení testu, čítania obrazu a tajničky. Do dekanátneho kola postupujú naši víťazi, ktorým blahoželáme a prajeme im, aby pri práci so Svätým písmom nechali, nech Písmo pracuje s nimi, a tak mení ich životy. Postupujúci na dekanátne kolo: 1. Eliška Štefancová, 6. A 2. Margaréta Birčáková, 9. A 3. Barbora Krčová, 6. A 

Fotoalbum si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

ib_p026_1_15.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS