Zastavenia krížovej cesty

Autor: Ing. Renáta Šimková

Milé deti, pokračujeme v modlitbe krížovej cesty. 
Dnešné zastavenia obetujeme za Jána a Martinu, ktorí prišli rukou vraha o to najcennejšie a tým je život. Obetujme ho za predstaviteľov štátu, ktorí vedú krajinu, aby hájili záujmy slušnej politickej kultúry, zasadzovali sa o morálne dobro občanov republiky v duchu najvyššieho zákona Desatora. Obetujme zastavenia za seba samých, aby sme aj my dokázali odolávať nástrahám, aby sme nevyžadovali výhody na úkor druhých, aby sme sa nenechali uplácať a ani neuplácali v úradoch, v zdravotnej starostlivosti, v súdoch, či na polícii, na pracoviskách, v triedach. Začnime u seba. 
Pane Ježišu, Ty si niesol svoj kríž mlčky, daj, aby sme v časoch, keď vládne neprávosť, nevychladla naša láska a aby sme pokorne a v tichu niesli svoj každodenný kríž. Nech nezomrie láska a odpustenie.

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán.
ZASTAVENIE SIEDME: JEŽIŠ DRUHÝ RAZ PADOL
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Znovu sme ublížili. Znovu sme sa pohádali s kamarátmi. Zasa sa nám nechcelo pomôcť, upratovať, učiť sa. Stále to isté. To však neznamená, že sa nič nedá robiť. 
Aj Ty si, Ježišu, padol už druhý raz. Ale nezostávaš v prachu zeme. Vstávaš, lebo vždy sa treba namáhať, vždy sa treba usilovať napraviť zlo, ktoré sme vykonali, hoci by to bolo už po stýkrát. Pane, nedovoľ, aby sme sa niekedy prestali usilovať meniť sa v lepších.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Bol si tam, keď ženy napomínal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď ženy napomínal. 
ZASTAVENIE OSME: PLAČÚCE ŽENY
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, v tých ženách, ktoré tak plačú nad Tebou, môžeme vidieť naše mamy. Neraz možno v tichosti ronia slzy pre naše skutky. A Ty si ich aj napomenul, aby neplakali nad svojimi deťmi, teda nad nami. Prosíme Ťa, daj nám tak žiť a tak sa správať, aby naše mamy nikdy nemuseli plakať, ale vždy sa iba usmievali spolu s nami a mali z nás radosť.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán.
ZASTAVENIE DEVIATE: JEŽIŠ TRETÍ RAZ PADOL

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nechať nedojedené jedlo na tanieri, nedokončenú robotu, nedokončenú domácu úlohu. To by si Ty, Ježišu, určite neurobil. Práve teraz nám ukazuješ, že všetko dobré, čo začneme, máme aj dokončiť. Aspoň sa o to pokúsiť. Hoci by sme mali dať zo seba aj posledné sily, ako si to urobil Ty, keď si padol tesne pred vrcholom Kalvárie. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorá Ťa ešte raz zdvihla s krížom – naším kľúčom od raja.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. 

Zo života školy...

ib_p047_0_21.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS