10. - 12. zastavenie krížovej cesty

Autor: Ing. Renáta Šimková

Milé deti, pokračujeme v modlitbe krížovej cesty. 
Dnešné zastavenia obetujeme za duchovné dary, za prijatie sviatosti zmierenia, aby sme s čistou dušou slávili veľkonočné sviatky. Obetujeme ich za deviatakov, aby úspešne zvládli Testovanie 9. 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Bol si tam, keď bol obnažený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol obnažený Pán.
ZASTAVENIE DESIATE: VYZLIEKANIE ZO ŠIAT.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
Pane Ježišu, ako sa len hanbíme za vyrážku na tvári, nepekný nos či krivé nohy. A Teba úplne vyzliekli, všetko Ti vzali a Tvoje sväté telo bolo vystavené pred všetkými ľuďmi. A Ty si to ticho a pokorne znášal a v duchu si prosil svojho Otca za všetkých, ktorí nemajú v úcte ľudské telo. Prosíme Ťa, daj, aby sme mali úctu k sebe navzájom a aby sme pamätali, že naše telo je príbytkom Ducha Svätého.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Bol si tam, keď bol pribíjaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol pribíjaný Pán.


ZASTAVENIE JEDENÁSTE: PRIBÍJANIE NA KRÍŽ.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
Pichnutie ihlou, tŕňom z ruže, porezanie sa – to ale riadne bolí. Ale Tebe, Pane Ježišu, klincami pribili ruky a nohy na drevo kríža. Už viac Tvoje ruky nebudú hladiť detské hlávky, nebudú brať deti do náručia a žehnať ich. Teraz sú pribité na kríž a Ty veľmi trpíš, znášaš bolesť aj kvôli nám. Daj však, Pane, pochopiť, že teraz Tvoje ruky zachraňujú svet a teda i nás, ktorí sme vtedy ešte nežili.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Bol si tam, keď na kríži zomieral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili.
Bol si tam, keď na kríži zomieral.
ZASTAVENIE DVANÁSTE: JEŽIŠ ZOMIERA.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
Tri hodiny veľkých bolestí. A predsa si, Pane, pamätal viac na druhých ako na seba. Ľutujúcemu lotrovi si prisľúbil nebo. Odpustil si všetkým, ktorí Ťa nepochopili a vysmievali sa Ti, aj tým, ktorí to robia dnes. A všetkým si nám dal svoju Matku Máriu za našu nebeskú Matku. Toľko dobra ešte aj v takých ťažkých chvíľach. Učíš nás, že dobro môžeme robiť aj vtedy, keď sa my sami necítime najlepšie. Až potom si povedal, že je všetko dokonané a spokojne si odovzdal svojho ducha do Otcových rúk. Tam bude v bezpečí. Pane Ježišu, ďakujem Ti za tie tri hodiny a za lásku, čo Ti dala silu ich vydržať len preto, aby sme my raz mohli žiť večne a šťastne.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. 
Svätý Jozef, oroduj za nás!

Zo života školy...

ib_p034_0_25.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS