Misijná tehlička pre Afriku

Autor: Mgr. Ivana Kačurová

Počas pôstu sa v našej škole organizuje celosvetová finančná zbierka pod názvom Misijná tehlička pre Afriku. Pár drobných na Slovensku nevnímame ako niečo výnimočné. Ak však pár drobných daruje veľa ľudí, dokážu v Afrike pomôcť mnohým ľuďom. V tomto roku sa budú financovať projekty zamerané na vzdelávanie a dostupnosť vody pre ľudí v Keni. Ďakujeme všetkým, ktorí už na tento účel prispeli, a ak by ešte niekto chcel takýmto spôsobom pomôcť misijným dielam, môže tak urobiť každý deň počas prvej veľkej prestávky pri našej kaplnke. Viac informácii: http://tehlicka.sk/ 

Fotoalbum si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

ib_p044_0_29.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.