Kríž plný pôstnych skutkov

Autor: Mgr. Ivana Kačurová

Tohtoročnou pôstnou aktivitou v našej škole je napĺňanie kríža... Žiaci i dospelí píšu na lístky svoje pôstne skutky: zrieknutie sa niečoho – pôst od lákavých vecí; modlitba za niekoho a almužna – darovanie niečoho, čo druhí ľudia potrebujú (čas, úsmev, pomoc, potraviny, hygienické potreby...). Do tejto aktivity pozval pán kaplán aj rodičov, ktorí prichádzajú spolu so svojimi deťmi na stredajšie ranné sväté omše, ako aj všetkých, ktorí by navštívili našu kaplnku Obrátenia sv. Pavla. Už po dvoch týždňoch bol kríž takmer plný, čo je dôkazom úprimnej snahy našich žiakov zodpovedne sa pripravovať na slávenie sviatkov Ježišovho zmŕtvychvstania. Vo Veľkom týždni všetky tieto skutky prinesieme ako obetný dar na spoločnej svätej omši. 

Fotoalbum si môžete pozrieť tu:

Zo života školy...

ib_p046_1_4.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS