TV ZAYMUSKA_II. vydanie

Autor: Matúš Buček

Projekt ZaymusTV sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

 

Zo života školy...

ib_p040_0_11.jpg

Thursday the 21st - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.