TV ZAYMUSKA_II. vydanie

Autor: Matúš Buček

Projekt ZaymusTV sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

 

Zo života školy...

ib_p053_0_27.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.