Projekt Finančná gramotnosť - záverečné stretnutie

Autor: Ing. Renáta Fojcíková
Tretie stretnutie bankárov štvrtého ročníka Ing. Renáty Fojcíkovej so žiakmi CZŠ R. Zaymusa sa zrealizovalo 28. marca 2018 v priestoroch základnej školy. Žiaci Obchodnej akadémie už po tretíkrát boli v roli učiteľov a problematiku pripravenú na toto stretnutie „odučili“ výborne. Po rozdelení do štyroch skupín začali otázkami, v ktorých chceli zistiť – aké vedomosti žiaci o vkladoch, úveroch a vôbec celých pasívnych a aktívnych operáciách komerčných bánk, majú. Nasledovalo vysvetľovanie problematiky s použitím obrazových materiálov. Po tejto etape nasledoval test – ktorý zahrňoval otázky z práve vysvetľovanej oblasti. Jeho výsledky boli potešujúce. Na uvoľnenie učiacej atmosféry sme pripravili osemsmerovku a tajničku, ktoré obsahovali pojmy finančnej gramotnosti. „Učitelia“ to poňali ako súťaž a sledovali, kto skôr vyrieši osemsmerovku či tajničku. Po hre nasledovala zas vážna úloha. Mali sme pripravený test, ktorý obsahoval otázky zo všetkých troch stretnutí – teda oblasť vývoja, funkcií a ochranných prvkov bankoviek – oblasť založenia a vedenia účtu – a poslednú oblasť vkladov a úverov komerčných bánk. Tento test sme hneď vyhodnotili a žiaci OA informovali ostatných o jeho úspešnosti. Bolo potešujúce počuť, že väčšina napísala na 100 %. Vedúci skupín spolu s pani zástupkyňou Mgr. Janou Krajčíkovou a Ing. Renátou Fojcíkovou – rozdali žiakom základnej školy CERTIFIKÁTY o absolvovaní celého vzdelávania.
 
Ďalšie fotky si môžete pozrieť tu.
 
 

Zo života školy...

advent011.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS