Na návšteve v nocľahárni Panny Márie útechy

Autor: Mgr. Ivana Kačurová a Sr. Rosa Guadalupe Treviňo Rios

Počas pôstneho obdobia sa žiaci 5.A, 5.B, 5.C, 6.A a 6.B rozhodli pomôcť núdznym almužnou. Do školy prinášali cukor, čaje, čistiace i hygienické prostriedky. V stredu 28.3.2018 žiaci 5.B triedy s Mgr. Ivanou Kačurovou odniesli tieto veci do nocľahárne Panny Márie útechy, kde sa rehoľnice starajú o ženy bez domova. Žiaci si prezreli priestory domu, vypočuli si príbehy žien, ktorým tu pomáhajú, pomodlili sa za ne a uvedomili si význam daru rodiny a domova. Dom Panny Márie, Matky útechy, je inšpirovaný duchom zakladateľky kongregácie Márie Rosy Molas, ktorá si želala, aby sa chudobným predovšetkým slúžilo a aby bol tak oslávený Boh. Je to centrum sociálnej pomoci, kde sa ženám, ktoré z rôznych dôvodov zostali bez domova, poskytuje v prvom rade možnosť

prenocovania. Okrem služieb, ktoré sestričky ponúkajú, je viditeľná snaha aj o to, aby tu ženy bez domova našli miesto, kde sa môžu cítiť niekým prijaté. Miesto, kde sa môžu porozprávať a zdieľať, kde sa môžu cítiť súčasťou niečoho väčšieho, kde sa môžu stretať s Bohom. Miesto, kde sa môžu tešiť z toho, že sú darom pre druhých, miesto, kde sa môžu smiať a kde môžu cítiť, že život stojí za to. Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom, aj učiteľom, ktorí sa zapojili do tejto zbierky. 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

ib_p047_0_5.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS