Ďakujeme za Váš záujem a za dôveru

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Dnes, len pred malou chvíľou, skončil Deň otvorených dverí v Zaymuske.

Rodičia spolu s deťmi sa prišli pozrieť na spôsob výučby v prvom ročníku na našej škole a na priestory, v ktorých vyučovanie (a stravovanie, či školský klub) prebieha. Niektorí vytvorili spolu s nami spoločenstvo pri slávení každotýždennej rannej svätej omše.

Ďakujeme Vám všetkým nielen za prejavený záujem, ale aj za Vašu dôveru, s ktorou sa možno rozhodnete zveriť Vaše detičky nám... Veríme, že v láske Božích detí a v pokore pred Božím milosrdenstvom spolu naučíme Vaše deti (našich žiakov) nielen mnohým potrebným vedomostiam, ale aj zodpovednému životu s Bohom. Vy ste ich prvým príkladom takéhoto života a my sa budeme snažiť s Vami spolupracovať na rozvoji ich jedinečných osobností. Pre tento svet, ale s Bohom v srdci.

Ďakujem aj pani učiteľke Mgr. Anne Kuchárovej za ukážkovú hodinu, vedúcej ŠKD Mgr. Jaroslave Bielečkovej a pani zástupkyni Mgr. Mariane Palutkovej za sprevádzanie a trpezlivé odpovedanie na rodičovské otázky, ako aj pánovi kaplánovi Mgr. Pavlovi Gerovi za slúženie liturgie a povzbudivé slová.

Mgr. Radoslav Kačur

 

Zo života školy...

ib_p040_0_1.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS