Zápis do 1.ročníka na CZŠ R.Zaymusa 2018

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Zápis na našu školu sa uskutoční v dňoch 20.4.2018 (od 14:00 do 18:00) a 21.4.2018 (od 9:00 do 11:00). Záujemcov o štúdium na Zaymuske chceme informovať o možnosti vyplniť prvú stranu zápisného lístka elektronicky, nahttps://zszayza.edupage.org/register/?

Do pozornosti Vám dávam aj: Častejšie kladené otázky o zápise, ako aj Popis priebehu zápisu.

 

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám nekončiacu radosť a nádej z Kristovho Zmŕtvychvstania!

Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

Zo života školy...

ib_p039_0_13.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS