Pokoj vám

Autor: Ing. Renáta Šimková

Po tom ako Mária Magdaléna a dvaja učeníci vidia prázdny hrob a začnú chápať zmŕtvychvstanie Krista, on sa zjavuje učeníkom. Sú vystrašení za zamknutými dverami. Vnútornú rozorvanosť prežívala prvá cirkev, hoci jej začiatky sú v Skutkoch apoštolov opísané takmer idylicky. Prežíval ju apoštol Tomáš, ktorý sa celý týždeň zožieral tým, či ostatní hovoria pravdu alebo videli len prelud. Určite ju vnímal aj apoštol Ján, keď písal svoje listy ľuďom žijúcim vo vtedajšom svete, ktorý bol skazený presne rovnako ako ten náš. A predsa títo všetci žili v nádeji a radosti. Lebo za všetkým videli Ježiša. Živého Ježiša.

Rozumiete? Nemali by sme stratiť radosť Veľkej noci. S Ježišom sme sa stali víťazmi a sme povolaní ako víťazi aj žiť. To však neznamená, že sa nám nič nestane. Veď nevieme sa vyhnúť ani takej jednoduchej veci, ako je zmena nálady. Pri všetkom však potrebujeme mať na pamäti – a ešte viac v srdci Ježišove slová: „Pokoj vám!"

 

Bolí ťa hlava? „Pokoj vám!" 
Si unavený? „Pokoj vám!"
Máš problémy v práci či škole? „Pokoj vám!"
Si chorý ty sám alebo niekto blízky? „Pokoj vám!"
Odchádza ti do večnosti blízky človek? „Pokoj vám!"
Nevieš si rady so svojím sklamaním? „Pokoj vám!"
Trápia ťa nenaplnené túžby? „Pokoj vám!"
Doplň si svoje prežívanie a ku každému počúvaj, prijímaj, prežívaj Ježišove slová: „Pokoj vám!"
Tvoj svet sa zmení, ak to skúsiš. Pokoj sa vráti nielen do tvojho srdca, ale aj do sŕdc mnohých okolo teba. Je to totiž nákazlivé, veď sám to pocítiš...
Včerajšia nedeľa označovaná ako Biela nedeľa bola zároveň aj nedeľou Božieho milosrdenstva, ktorú v roku 2000 počas Veľkého jubilea vyhlásil sv.Ján Pavol II. na základe zjavení Ježiša Krista rehoľnej sestre Faustíne. Prikázal jej, aby dala namaľovať milostivý obraz Božieho milosrdenstva. Ježiš Kristus je na ňom zobrazený v bielom rúchu ako vzkriesený a oslávený. Z jeho srdca vychádzajú dva pramene lúčov: svetlomodrý je symbolom vody krstu a červený prameň znamená krv, ktorá je životom pokornej a kajúcej duše. Boh nás miluje a dokáže nám odpustiť, ak mu ukážeme pokorné srdce. Prijmime nádherný Kristov pozdrav: „Pokoj vám!“, Kristov pokoj vzniká tam, kde začína odpustenie. Kristus je Prvý a Posledný a Živý. Iba jedna jediná ľudská závislosť je dobrá a liečivá: závislosť od milosrdenstva, ktoré nám Boh nikdy neodmietne.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nám hriešnikom dávaš veľkú milosť pre večný život.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, daj, aby sme dokázali prežívať živé slová „Pokoj vám!“

Zo života školy...

ib_p039_0_4.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS