Pane Ježišu, otvor nám Písma, daj nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.

Autor: Ing. Renáta Šimková

Stále prežívame veľkonočné obdobie, realitu zmŕtvychvstania. Ježiš prichádza k učeníkom s pozdravom Pokoj vám. Podobné slová spievajú anjeli pri Ježišovom narodení. Pokoj je jedným zo znakov Božej prítomnosti. Pokoj sprevádza Jeho narodenie a aj Jeho zmŕtvychvstanie. Napriek tomu učeníci boli vystrašení a zmätení. Preto sa im Ježiš zjavuje. Môžu hovoriť s ním, dokonca jedia s ním, môžu sa ho dotknúť.V skutočnosti je to Ježiš, ktorý sa dotýka ich a teraz aj nás. Chce, aby sme pochopili, že bol oslávený duch aj telo. Naznačuje nám, čo čaká tých, ktorí veria v neho, cez smrť sa prichádza k oslávenému životu. 
Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby sme si uvedomovali, že máme byť jedno srdce a jedna duša.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, vyslyš naše prosby, daj nám odvahu s radosťou svedčiť o tvojom zmŕtvychvstaní.

Zo života školy...

home_1_26.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS