Einstein Teen

Autor: Mgr. Korina Bieliková

Adam Čulák (7.A), Marián Bado (8.A) a Daniel Bielik (9.A) úspešne reprezentovali našu školu vo vedomostnej súťaži Einstein Teen, ktorú organizuje v rámci mesta Odbor školstva a mládeže Žilina za podpory Oxford University Press. V tejto súťaži trojčlenné tímy zo žilinských základných škôl odpovedajú na otázky z 13 oblastí (biológia, literatúra, šport a pod.) v anglickom jazyku. Náš tím obsadil prvé miesto. Gratulujeme.

Zo života školy...

ib_p040_0_5.jpg

Thursday the 21st - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.