Shakespeare's Day ~ mestske kolo

Autor: Mgr. Korina Bieliková

Mestský úrad Žilina, Odbor školstva MsÚ v Žiline a vydavateľstvo Oxford University Press usporadúva recitačnú súťaž Shakespeare's Day pre žilinské školy a školy z okolia. Tento rok naša škola bola veľmi úspešná. V šiestich kategóriách sme obsadili 3 prvé miesta: Terezka Krčová ~ próza 2.,3.,4. ročník, Sofia Kavcová ~ próza 5.,6.,7. ročník a Barborka Krčová~ poézia 5.,6.,7. ročník. Veľká gratulácia patrí aj Eliške Fašánkovej, ktorá obsadila 2. miesto v kategórii próza 8.,9. ročník. Gratulujeme k úspechu!

Zo života školy...

ib_p046_1_17.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS