SNOW WHITE

Autor: Mgr. Korina Bieliková

SNOW WHITE (Snehulienka ) ~ dramatizácia rozprávky v anglickom jazyku.
Trieda 6.B otvorila svojím divadelným predstavením súťaž Shakespeare's Day ~ mestské kolo v Krajskej knižnici. Nielen súťažiacim, ale aj učiteľom a učiteľkám, sa vystúpenie žiakov z jazykového a základného variantu veľmi páčilo. Sme radi, že naša škola sa mohla ukázať a zároveň motivovať iné školy.

Zo života školy...

ib_p053_0_25.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.