Ja som dobrý pastier, hovorí Pán: Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Autor: Ing. Renáta Šimková

Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radostnou, Tebou ľúbenou. Spieva sa v piesni, ktorú poznáme. Ovečky majú svoje vlastnosti. Sú pokojné, nenáročné, nasledujú svojho pastiera, reagujú na jeho hlas.
Ježišove slová nám dodávajú nielen úžasný pocit bezpečia a ochranu pred zlom, ale aj uistenie, že ak sa slobodne a dobrovoľne rozhodnem, bude ma vyvádzať od hriešnych pokušení. Ježiš je víťazom nad každým zlom. Prichádza, aby sme mali život.
Ľudia majú radi vzory, potrebujú niekoho nasledovať. Niektoré vzory nás môžu robiť neslobodnými a zotročovať. Je preto nanajvýš potrebné rozlišovať hlavne v dnešnom svete pravého pastiera od nájomníka. Úlohou nájomníka je len spravovať, nemusí sa obetovať. Ten, kto je dobrým pastierom, položí aj život. 


Pán nás pozná po mene, uznáva moje bytie, moju existenciu. Vie o mne všetko. Som pre neho jedinečný a výnimočný. Nekonečne ma miluje, nie preto, že som múdry, usilovný, dobrý, ale preto, že som jeho stvorením. Nezutekal, aby som mohol žiť. Neustále mi dáva príležitosť na poznávanie. 
Veľkonočné obdobie je príležitosťou uvedomiť si dar života, viery a lásky. Nech v nás účinkuje milosť vykúpenia. Nasledujme toho, ktorý nás bezpečne vedie. Tým vzorom je Ježiš.

Pane Ježišu, prosíme ťa za duchovných pastierov, aby mali v Tebe vzor. Požehnávaj nášho školského kaplána.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, veď nás po ceste spásy, aby sme aj my, tvoje pokorné ovečky, došli do nebeskej vlasti.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za našu triedu V.B, aby sme radostne ohlasovali Evanjelium.

Zo života školy...

ib_p046_1_4.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS