Púť cirkevných škôl Žilinskej diecézy

Autor: Mgr. Ivana Kačurová

Na sviatok Nanebovstúpenia Pána 10. 5. sa 41 žiakov s pani učiteľkami Mgr. Gabrielou Trúchlou, Mgr. Ivanou Kačurovou, s pánom riaditeľom Mgr. Radoslavom Kačurom a s pani tajomníčkou Bc. Annou Baškovou vydalo na Púť cirkevných škôl Žilinskej diecézy na horu Živčáková pri Turzovke. Malí pútnici sa počas 3,5km výstupu na horu modlili sv. ruženec, ktorý každý z nich obetoval na svoj úmysel. Do modlitieb sme nezabudli vložiť aj všetkých zamestnancov školy, žiakov i ich rodičov. Po každom desiatku sme sa dozvedeli o histórii tohto pútnického miesta, o chráme a o kaplnke na mieste údajného zjavenia Panny Márie i o prameňoch vody. Kto prišiel, neoľutoval. A to nielen pre vymodlené nádherné slnečné počasie, ale aj pre úžasnú atmosféru počas svätej omše v Chráme Panny Márie, Matky Cirkvi, i pre povzbudivé slová otca biskupa Tomáša Galisa, aby sme sa stali vzormi kresťanského života pre iných ľudí. Mária, naša nebeská Mama, oroduj za nás!

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

ib_p051_0_4.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS