Začiatok šk.roka 2018/2019 na Zaymuska

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Pondelok - 3. 9. 2018 

Zraz na školskom dvore o 8:15.

Slávnostný začiatok (kultúrny program, príhovory) o 8:30.

Organizačné pokyny v triedach s triednymi učiteľmi od 9:30.

    - prihláška do ŠKD, prihláška na školské stravovanie, školská ponuka krúžkov, pokyny na prvý septembrový týždeň

Školská jedáleň a Školský klub detí funguje od utorka 4.9.2018

Zo života školy...

ib_p044_0_11.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS