Slávnostný začiatok školského roku 2018/2019

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Po dvoch mesiacoch sa brána Zaymusky znova otvorila. Takmer 500 žiakov spolu so svojimi rodičmi a učiteľmi slávnostne otvorili nový školský rok.

Po odznení slovenskej hymny žiaci prezentovali krátky kultúrny program - Natálka Dudíková recitáciou básne a Karolínka Hujíková s Viktóriou Pečovskou zaspievali ľudové piesne.

 

Po príhovore pána riaditeľa a duchovného správcu školy sa žiaci rozišli do tried, kde sa od triednych dozvedeli o náplni najbližších dní.

Veríme, že nový školský rok bude nielen zaujímavý, ale hlavne plný Božieho požehnania pre všetkých, ktorí sú akokoľvek prepojený s našou Zaymuskou.

Príhovor pána riaditeľa.

 

Zo života školy...

ib_p034_0_8.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS