Plavecká štafeta

Autor: Mgr. Eva Jančanská


Dňa 20. 9. 2018  sa naši Zaymusáci zúčastnili peknej športovej akcie organizovanej mestom, ktorá motivuje a podporuje ľudí k pohybu a športu akéhokoľvek druhu, Žilinskej plaveckej štafety. Vyše 40 žiakov plávalo na  mestskej plavárni za našu školu a podarilo sa im zaplávať 70 350 metrov. Plávania sa mohli dobrovoľne zúčastniť všetci záujemcovia z mesta Žiliny, obľubujúci tento druh športu a prispieť tak k obhájeniu, či dokonca prekonaniu minuloročného rekordu. Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa plaveckej štafety zúčastnili, ďakujeme.

Športu zdar!

Zo života školy...

home_1_11.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.