Účelové cvičenie dňa 5.9.2018

Autor: CZŠ R. Zaymusa

V tento deň sa žiaci druhého stupňa zúčastnili účelového cvičenia, ktorého cieľom bol nácvik činností nevyhnutných pre záchranu zdravia, života a majetku ľudí.

V areáli 5. pluku špeciálneho určenia armády Slovenskej republiky si zhruba 250 žiakov mohlo nielen pozrieť ukážky práce hasičov a záchranárov, ale žiaci si mohli niektoré činnosti aj prakticky vyskúšať. 

Na záver netradične prežitého školského dňa mali hasiči pripravené malé prekvapenie - lokálny dážď len pre Zaymusákov :-)

 

Zo života školy...

ib_p046_0_18.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.