Október - mesiac misií

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Október. Mariánsky mesiac zasvätený modlitbe svätého ruženca. Na Zaymuske sa každú veľkú prestávku môžu žiaci v školskej kaplnke pripojiť k modlitbe desiatka svätého ruženca. Október je však aj mesiacom misijným. A hneď prvého októbra na sviatok svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, ktorá je vyhlásená za patrónku misií, navštívil našu školu vzácny hosť - riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku otec Ivan Kňaze.

 

Na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa sa pre vyše 200 žiakov 2. až 5. ročníka uskutočnila beseda, na ktorej otec Ivan porozprával deťom o aktivitách Pápežských misijných diel a o tom, kto a akým spôsobom môže byť misionár. Súčasťou besedy bol aj minikvíz a premietnutie fotografií z misijnej cesty v hlavnom meste Kene Nairobi. Deti boli vyzvané, aby sa dobrovoľne počas tohto mesiaca cez veľkú prestávku modlili v našej školskej kaplnke desiatok ruženca za misie a misionárov.

Mgr. Ivana Kačurová, foto RŠ

 

Zo života školy...

ib_p044_0_31.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS