Milión detí sa modlí ruženec 2018

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Štvrtok 18. októbra sa o 9:00 hod. žiaci našej školy pripojili k deťom zo 70 krajín sveta a v modlitbe ruženca spolu so svojimi učiteľmi vyprosovali pokoj a mier vo svete.

Cieľom iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec bolo povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupný­mi prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mes­tách a krajinách. Je organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (Pomoc trpiacej Cirkvi).

Sv. páter Pio povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení!“ Aj my - deti a učitelia na Zaymuske - vďaka modlitbe posvätného ruženca chceme meniť svet k lepšiemu.

Zo života školy...

ib_p040_0_21.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS