Šarkaniáda 2018

Autor: Mgr. Eva Jančanská

Dňa 9.11. 2018 sa konala v školskom klube detí na Veľkom 

Dieli v Žiline Šarkaniáda malých zaymusákov. Deti prezentovali svojich lietajúcich fešákov a súťažili, ktorý zo šarkanov najvyššie vyletí. Aj napriek úplnému bezvetriu sa im to celkom darilo a šarkany lietali skutočne vysoko!


Viac fotiek TU!

Zo života školy...

ib_p040_0_27.jpg

Thursday the 21st - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.