Noc čítania Biblie 2018

Autor: Ján Berešík

V predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka rozhodli stráviť noc so Svätým písmom v škole.
Počas rôznych aktivít sa hlbšie zoznámili so životnými udalosťami Panny Márie. Jej príklad obetavosti nasledovali v tvorbe malých pozorností pre väzňov a bezdomovcov.
Radosť prejavili pri vytváraní hudobných nástrojov a speve Máriinho chválospevu MAGNIFIKÁT.
Túto krásnu akciu ukončili slávnostnou svätou omšou na sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie. Takto spoločne oslávili patrónku našej školy.
 
PaedDr. Janka Ďaďová

Zo života školy...

ib_p041_0_11.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.