Povedali drogám nie!

Autor: Mgr. Tunde Halajová

     V adventnom čase, 12. decembra, vyvrcholila celoslovenská literárna, výtvarná a multimediálna súťaž Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! slávnostným vyhlasovaním výsledkov a udeľovaním cien. Uskutočnilo sa v budove Diecézneho centra v Žiline. Súťaž bola vyhlásená CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline a podporená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci podpory programov, iniciatív a aktivít  v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2018.

     Dnešní mladí ľudia, a deti obzvlášť, sú vystavení nebezpečenstvám, akým žiadna iná predošlá generácia nemusela čeliť. Ak hovoríme o závislostiach, nemáme na mysli iba drogy, ale všetko negatívne, čo môže odpútavať mladých ľudí od zmysluplného a plnohodnotného prežívania života. Generácia alfa je veľmi vnímavá, dnešné deti majú záujem

o dianie okolo seba a nezaprú sa ani kritickým nazeraním na svet.

V našej súťaži sme teda poskytli mladým tvorcom priestor na prezentáciu svojich vlastných diel, v ktorých sa výborne vysporiadali s témou závislosti ich vlastným jazykom, jazykom súčasnej mladej generácie.

Okrem tradičných kategórií sme teda do súťaže zaradili aj menej tradičné, ako vlog, komiks či plagát. 

     Po dvoch mesiacoch netrpezlivého čakania na to, aký ohlas súťaž vyvolá, sme mohli s radosťou skonštatovať, že bola naozaj celoslovenská. Zapojilo sa do nej  vyše 200 žiakov z 37 škôl zo všetkých ôsmich krajov Slovenska svojimi 192 literárnymi, výtvarnými a multimediálnymi príspevkami na témy: Ako som porazil svoju závislosťČo ma v živote robí šťastným.

     Celé podujatie odštartoval kultúrny program, o ktorý sa postarali žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Koriny Bielikovej. Nasledoval príhovor koordinátorky súťaže a režisérky slávnostného podujatia – Mgr. Tünde Halajovej. Všetkým zúčastneným sa prihovoril aj pán riaditeľ „Zaymusky“ – Mgr. Radoslav Kačur. Samotné vyhlasovanie výsledkov sa udialo za prítomnosti odbornej poroty, ktorá odovzdala výhercom v každej kategórii diplomy a vecné ceny. Výtvarné a multimediálne práce vyhodnocovala odborná porota v zložení dvoch akademických maliarov – pani Daniela Krajčová a pán Peter Pisar. Literárne práce vyhodnotili dve šarmantné pani spisovateľky – pani Zuzana Kuglerová a pani Ľudmila Gašparíková. 

     Jednotlivé víťazné výtvarné príspevky mali možnosť zúčastnení vidieť vystavené na paneloch, ktoré podčiarkovali umeleckú atmosféru podujatia. Okrem toho si všetci mohli vypočuť aj úryvky z víťazných literárnych prác, ktoré predniesla Barbora Krčová, žiačka siedmeho ročníka.

     Na slávnostnom vyhodnotení sme sa stretli s autormi príspevkov a ich pedagógmi napríklad aj z Michaloviec, Košíc, Topoľčian či Malaciek. Teší nás, že ocenení boli aj naši žiaci, dokonca vo všetkých troch sekciách. 

     Na záver nás potešilo malé občerstvenie lahodiace oku aj chuťovým pohárikom a príjemné neformálne rozhovory účastníkov s porotou či ostatnými súťažiacimi a ich pedagógmi. Záverečná anjelská pieseň v podaní Natálie Brezániovej, žiačky deviateho ročníka, už navodzovala nádhernú adventnú atmosféru, čas radostného očakávania narodenia nášho Pána.

     Už teraz môžeme povedať, že sa tešíme na druhý ročník súťaže v budúcom školskom roku. Veríme, že oslovíme ešte viac žiakov,ktorí sa neboja použiť svoje talenty na šírenie posolstva zdravého rozumu, pekných vzťahov, pravdy a ... umenia. 

Fotogaléria tu.                                                                                                                                                         

                                                           

 

Zo života školy...

ib_p042_0_5.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS