ŠKD: Prezentácia aktivít 2014/2015

Naši žiaci v ŠKD zažili v tomto školskom roku veľa zaujímavých akcií, športových súťaží, zábavných aktivít, besied, exkurzií, v ktorých rozvíjali svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje. Tieto činnosti viedli k relaxácií ako aj oddychu po vyučovaní . Chlapci sa tešili hlavne na športové súťaže, futbalové turnaje, ktoré viedli k vzájomnej spolupráci a  tímovosti ako aj z pocitu úspechu.

V tomto školskom roku sme nadviazali spoluprácu s CVČ – Spektrum konkrétne s p. Robkom Štolfom, ktorý vedie MINIZOO. Výhodou tejto spolupráce je, že MINIZOO prichádza priamo do našej školy a deti sa môžu zoznámiť s rôznymi druhmi zvierat, ako sú plazy, rôzne druhy pavúkov, hlodavce atď., z čoho mali veľké potešenie a naučili sa veľa nového.

Čítať ďalej:ŠKD: Prezentácia aktivít 2014/2015

Turistický krúžok ŠKD 2014/2015

Turistický krúžok určený pre žiakov 1. – 4. ročníkov je pod vedením vychovávateľky Mgr. Bielečkovej a Jančanskej.

Deti spoznávali flóru a faunu blízkeho okolia Žiliny. Spoznávali hrady, zámky a kostoly, podnikali túry a výlety, spoznávali pohoria, kopce a vrchy Žilinského okolia. Učili sa separácií odpadu a ochrane životného prostredia. Veľkým potešením boli opekačky a hry na túrach. Láska k prírode je prioritou členov turistického krúžku.

 

 

Čítať ďalej:Turistický krúžok ŠKD 2014/2015

Malí filmári v ŠKD

V marci sme sa s deťmi v ŠKD zahrali na filmových režisérov. Žiaci z 3.B sa podujali vytvoriť krátky animovaný film. Hlavnou myšlienkou filmu malo byť zobrazenie nejakého dobrého skutku. Deti zapojili svoju kreativitu. Najskôr si v skupinkách vymysleli vlastné príbehy, ktorých obsahom bolo vykonanie nejakého dobrého skutku. Deti si nakreslili a vystrihli z papieru postavy, spravili si pozadie, domysleli stvárnenie deja. Nakoniec sme nafotili jednotlivé scény a na počítačoch upravili do prezentovateľného výstupu. Deti vytvorili dva krásne filmy - Záchrana delfína a Ako štyria ninjovia zachránili kráľa.

Čítať ďalej:Malí filmári v ŠKD

Jesenné aktivity ŠKD

Počas krásnych jesenných dní sa v našom školskom klube naše deti zúčastnili mnohých aktivít. Vyrezávali tekvičky, ktorými sme vyzdobili vestibul školy, uskutočnila sa súťaž v zdobení jabĺčok, v Bôrickom parku sme zorganizovali ,,šarkaniádu“ a na školskom ihrisku sa konala jesenná olympiáda  v rôznych športových súťažiach. V závere jesene sa deti zúčastnili tvorivých dielni na stanici Záriečie, kde sa naučili spracovať odpad a využívať ho v náš prospech. Všetky jesenné aktivity boli vyhodnotené a najšikovnejšie deti boli sladko odmenené. Všetkým deťom chceme poďakovať za vynaložené úsilie a ich aktivitu. Tešíme sa na ďalšie súťaže v našej ŠKD. 

Fotografie si môžete pozrieť TU.

Pasovanie prvákov v ŠKD

Ďalšie fotografie zo života školy môžete nájsť v galérii.

Zo života školy...

ib_p034_0_12.jpg

Takto si žijeme

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS