Krúžky

Autor: Super User

   
Konzultácie z matematiky IX.A PaedDr. Ďaďová
Konzultácie z matematiky IX.B Mgr. Krajčíková 
Môj kamarát PC Mgr. Tomková, Berešík
Šachový Mgr. Kačur
Pohybový krúžok Mgr. Bobuľová
Práca s počítačom Mgr. Berešík
Konzultácie zo slovenského jazyka
Mgr. Halajová
Hra na gitare a spev Mgr. Miková
Turistický krúžok Mgr. Križňanová
Konzultácie zo slovenského jazyka IX.B Mgr. Martinčeková

 

 
   
   
   

Články z kategórie

■ Krúžok - flauta

■ Šarkaniáda 2010/2011

■ Šikovné rúčky

■ Turistický krúžok 2011/2012

   

Zo života školy...

ib_p036_0_3.jpg

Takto si žijeme

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.