Učitelia

Autor: Super User

 

Mgr. Anna Kuchárová - triedna učiteľka 2.A

 

Mgr. Miroslava Bodoríková - špeciálny pedagóg

 

Mgr. Anna Beňová - triedna učiteľka 3.A

 

Mgr. Jana Možutíková - triedna učiteľka 3.B

 

Mgr. Gabiela Bobuľová - triedna učiteľka 3.C

 

Mgr. Erika Tomková - triedna učiteľka 4.A

 

Mgr. Mária Bielková - triedna učiteľka 4.B

 

Mgr. Eva Kucharová - triedna učiteľka 4.D

 

Mgr. Gabriela Trúchla - triedna učiteľka 1.A

 

Mgr. Jana Olašáková - triedna učiteľka 2.B

 

Mgr. Gabriela Rašková - triedna učiteľka 1.B

 

Mgr. Ivana Kačurová - KNB, tiredna učiteľka 6.A

 

Ing. Renáta Šimková - ANJ-TECH, triedna učiteľka 6.B

 

Mgr. Pavol Blasbalg - TSV, triedny učiteľ 5.B

 

Mgr. Zdenka Smolková - MAT-BIO, triedna učiteľka 7.A

 

Mgr. Dominika Majcherová - BIO-GEGtriedny učiteľ 7.B

 

Ing. Iveta Časnochová - ANJ 

 

Mgr. Ján Berešík - KNB-INF, triedny učiteľ 8.B

 

Mgr. Katarína Križňanová - KNB, triedna učiteľka 9.A

 

Mgr. Korina Bieliková - ANJ, triedna učiteľka 9.B

 

Mgr. Janka Bálintová - MAT - CHE, triedna učiteľka 8.A

 

Mgr. Jana Sedliaková - SJL-ANJ-NEJ

 

PaedDr. Adam Bohiník - NEJ-DEJ

 

Mgr. Tünde Halajová - SJL-VYV, triedna učiteľka 5.A

 

Mgr. Anna Hrdá - SJL-HUV

 

Mgr. Ľudmila Martinčeková - SJL

 

Mgr. Monika Miková - ANJ

 

Mgr. Lenka Kubová - MAT-FYZ

 

Mgr. Ľuboš Bytčánek - KNB

 

Ing. Mgr. Emília Friščáková - KNB

 

PaedDr. Janka Ďaďová - MAT-KNB, triedna učiteľka 5.C 

 

Bc. Eva Belaníková - vychovávateľka ŠKD

 

Mgr. Eva Jančanská - TSV, vychovávateľka ŠKD

 

Ing. Katarína Repáňová - vychovávateľka ŠKD

 

Jana Pavlačičová - vychovávateľka ŠKD

 

Monika Remeková - vychovávateľka ŠKD

 

Bc. Alena Hodasová - vychovávateľka ŠKD

 

Mgr. Veronika Látková - vychovávateľka ŠKD, asistent učiteľa

 

Mgr. Ivana Janurová - špeciálny pedagóg, kariérny poradca

 

Ing. Martina Chúpková - asistent učiteľa

 

Mgr. Jana Latková - školský psychológ, výchovný poradca

 

Michaela Strýčková - asistent učiteľa

 

Mgr. Adriána Behríková - asistent učiteľa

Zo života školy...

ib_p047_0_7.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS