Duchovné obnovy učiteľov a zamestnancov

Autor: Super User

Záhradník patrí k záhrade. Nie ako ovocie, zelenina, stromy a plot... Inak, bytostne. Mohol by byť čímkoľvek, ale on je záhradníkom. Každý deň bojuje s burinou a kameňmi, papre sa v zemi a večer prichádza domov unavený a špinavý. Málo mu platia a nikto ho nechápe, lebo nerozumejú záhrade, nevedia, čo to znamená spolu rásť a dozrievať. Lenže aj záhradník rastie so svojou záhradou. Občas sa potrebuje na ňu aj na seba pozrieť zvonka, s odstupom. 

Naša škola je ako záhrada, v ktorej chceme spolu rásť a dozrievať a každý učiteľ má byť tak trochu záhradníkom. Lenže aj my  sa potrebujeme niekedy pozrieť na svoju službu s odstupom, zhodnotiť, načerpať, hľadať nové cesty k napĺňaniu povolania. K tomu majú pomôcť aj pravidelné duchovné obnovy. Každoročne otvárame školský rok trojdňovou duchovnou obnovou. Pri stretnutí s Pánom i spolu navzájom hľadáme orientáciu i silu pre novú etapu svojej práce. Okrem toho sa s pedagogickými zamestnancami stretáme raz mesačne na kratšej obnove, zvyčajne v popoludňajších hodinách. Pre nepedagogických zamestnancom pripravujeme (od školského roku 2014/2015) kratšiu duchovnú obnovu počas zimných (vianočná) a jarných (pôstna) prázdnin.

 Program mesačných obnov

11:00 - téma (školský klub, podľa dohody)
13:40 - sviatosť zmierenia (kaplnka alebo katedrála, podľa dohody)
14:15 - téma, práca v skupinkách alebo adorácia (škola alebo katedrála)
15:00 - svätá omša
16:00 - predpokladaný záver
         - spoveď a rozhovor podľa dohody

Termíny a témy v školskom roku 2014/2015

Duchovná obnova na začiatku školského roku

09.-11.10.2014 - Téma: Čo bolo od počiatku, to zvestujeme: Slovo života (1Jn 1,1), [texty], Čičmany

Mesačné duchovné obnovy učiteľov

23.09.2014 - Téma: Pretvor naše srdce
18.11.2014 - Téma: Nočný návštevník (Jn 3,1-21)
08.12.2014 - Téma: Vyprahnutá (Jn 4,1-42)
20.01.2015 - Téma: Pristihnutá (Jn 8,1-12)
24.02.2015 - Téma: ---
17.03.2015 - Téma: Slepý (Jn 9,1-38)
28.04.2015 - Téma: ---
26.05.2015 - Téma: Ochrnutý (Jn 5,1-18)
16.06.2015 - Téma: "Z" ako záhrada...

 Duchovné obnovy nepedagogických zamestnancov

07.01.2015 - Téma: Ja a katolícka škola
16.02.2015 - Téma: Ja a Božie slovo

Zo života školy...

ib_p046_1_20.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS