O škole

Autor: Super User

CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline vznikla 01.08.2003 transformáciou zo štátnej školy. Jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza. Škola nesie meno významného rímskokatolíckeho kňaza Romualda Zaymusa a nesie patrocínium Nepoškvrného počatia Panny Márie.

Hlavným cieľom v duchovnej oblasti je rozvíjať činnosti, ktoré po stránke osobnostnej a mravnej charakterizujú kresťana. Vo vzdelávaní žiakov sa škola zameriava na matematiku a prírodovedné predmety, na vyučovanie anglického jazyka a informatiky.

Súčasná škola nadväzuje na bohatú históriu najstaršej žilinskej školy, z ktorej vyšli mnohí úspešní žiaci. Medzi najznámejších patrí spisovateľ Ľubomír Feldek, speváčka Sisa Sklovská, herec Oldo Hlaváček, basketbalová trénerka Natália Hejková, majsterka Slovenska v korčuľovaní Zuzana Paurová, speváčka Helena Blehárová.

Naša dnešná škola si vytvára svoje vlastné tradície. Od školského roku 2005/2006 vychádza časopis Echo, každý druhý rok sa koná slávnostná akadémia ku Dňu matiek, každoročne je vyhlásená z radov žiakov Osobnosť školy. Škola je od roku 2003 zapojená do projektu "Priateľstvo bez hraníc" a aktívne spolupracuje s partnerskou školou ZŠ Ostrava Hrabůvka v Českej republike.


■ Vedenie školy

■ Učitelia

■ Rada školy

■ Dôležité termíny

■ Príhovor riaditeľa 

■ Kontakty

■ Plán akcií

■ Školské dokumenty 

■ Rozpis vyučovacích hodín

■ OZ Našim deťom

■ Školský vzdelávací program

 


 

Zo života školy...

ib_p047_0_22.jpg

Takto si žijeme

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS