Triedne obnovy

Autor: Super User

Spolu rásť a spolu dozrievať...

Triedna obnova sa zvyčajne koná v dopoludňajších hodinách počas vyučovania v pastoračnom centre N3 farnosti Žilina mesto. Téma i forma sú prispôsobené veku detí. Obnova je určená pre celú triedu a preto sa jej zúčastňujú deti spolu s triednym učiteľom. Pre vyššie ročníky je súčasťou aj vysluhovanie sviatosti zmierenia a spoločné slávenie svätej omše.

Informácie a termíny

  • Triedu prihlasuje na obnovu triedna učiteľka/učiteľ osobne, emailom, alebo telefonicky (kontakty v zborovni:-).
  • Obnova sa koná v priestoroch N3
  • Treba si priniesť desiatu, pero, prezuvky, odporúčam športové resp. pracovné oblečenie, pretože súčasťou sú aj pohybové a tvorivé aktivity.
  • Čas - v N3 začína obnova 08:10. Žiaci prichádzajú spoločne s triednou učiteľkou/učiteľom. Končíme zvyčajne na poludnie alebo popoludní podľa rozvrhu a dohovoru pri prihlasovaní.
  • Foto - odkazy na fotografie nájdete na tejto stránke..

Témy triednych obnov v školskom roku 2014/2015

Dátum           Téma Trieda             Foto             
 18.05.2015 1. ročník: Stvorenie sveta
 1.A Foto
 22.05.2015 1. ročník: Stvorenie sveta  1.B Foto
 25.05.2015 1. ročník: Stvorenie sveta  1.C Foto
 27.02.2015 2. ročník: Strom plný ovocia  2.A Foto
 20.11.2014 2. ročník: Strom plný ovocia  2.B Foto
 19.03.2015 2. ročník: Strom plný ovocia  2.C Foto
 13.01.2015 3. ročník: Dom uprostred záhrady  3.A Foto
 12.01.2015 3. ročník: Dom uprostred záhrady  3.B Foto
 24.03.2015 3. ročník: Sme Božie ovečky  3.A Foto
 23.03.2015 3. ročník: Sme Božie ovečky  3.B Foto 
 25.09.2014 4. ročník: Vinič a ratolesti
 4.A Foto 
 16.09.2014 4. ročník: Vinič a ratolesti  4.B Foto 
 30.09.2014 4. ročník: Vinič a ratolesti  4.C Foto 
 14.04.2015 5. ročník: Krajina Piatakov  5.A Foto
 15.04.2015 5. ročník: Krajina Piatakov  5.B Foto
 13.10.2014 6. ročník: Studňa uprostred záhrady  6.A Foto
 20.10.2014 6. ročník: Studňa uprostred záhrady  6.B Foto
 14.12.2014 7. ročník: V bezpečí uprostred záhrady
 7.A  Foto
 10.03.2015 7. ročník: V bezpečí uprostred záhrady  7.B Foto
 04.11.2014 8. ročník: Poď rýchlo dolu                   8.A Foto
 27.10.2014 8. ročník: Poď rýchlo dolu  8.B Foto
 25.11.2014 9. ročník: Zberať kamene  9.A Foto
 12.11.2014 9. ročník: Zberať kamene  9.B  Foto

Zo života školy...

ib_p047_0_15.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS