Zápis do 1.ročníka na Zaymusku už 11.4.2019

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Čas zápisu do prvého ročníka je tu!

V dňoch 11. a 12.4.2019 od 14:00 do 18:00 budete môcť zapísať svoje ratolesti ako záujemcov o prijatie do budúceho prvého ročníka. Dovoľte nám pripomenúť Vám pár skutočností:
- poradie, v ktorom prídete na zápis, v žiadnom prípade nemá vplyv na prijatie či neprijatie žiaka na školu
- na zápise musí byť prítomný aj Váš predškolák, ktorý s našimi učiteľkami absolvuje preverenie jeho školskej zrelosti
- zápis urýchlite, ak predtým doma vyplníte Elektronickú prihlášku, ktorá je na našom webe zaymuska.sk v časti Viac
- k zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz (kontrola údajov na Zápisnom lístku - prihláške)
- ak máte správy z vyšetrení z centier ped.-psych. poradenstva a prevencie, je potrebné ich priniesť

Zo života školy...

ib_p039_0_5.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS