9. ročník

Autor: Super User

9.A

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Sedliaková

Počet žiakov: 29

 

Zo života školy...

ib_p034_0_20.jpg

Thursday the 21st - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.