9. ročník

Autor: Super User

9.A

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Sedliaková

Počet žiakov: 29

 

Zo života školy...

ib_p047_0_25.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.