Kaplnka Obrátenia svätého Pavla

Autor: Super User

Spolu rásť, spolu dozrievať...

Záhrada potrebuje pre svoj rast prameň priezračnej vody. Silu pre náš rast a napĺňanie poslaní čerpáme so vzťahu s Pánom. Školská kaplnka je jedno z miest, kde sa s ním stretáme. Ako pri prameni.

Kaplnka je otvorená každý deň počas vyučovania a je k dispozícii na spoločnú i súkromnú modlitbu. Okrem toho ju využívame aj na liturgické slávenia.

Spoločné slávenia pri príležitosti otvorenia školského roku (Veni Sancte), prikázaných sviatkov a záveru školského roku (Te Deum), či školské omše na prvý piatok v mesiaci sa zvyčajne konajú v katedrálnom chráme v Žiline.

Liturgické slávenia v kaplnke

Školská omša

- streda - 07:10

Sviatosť zmierenia

- streda - 06:45
- streda pred prvým piatkom v mesiaci - 12:00-14:30

Omša na záver mesačnej duchovnej obnovy učiteľov

- utorok (podľa rozpisu) - 15:30 

 Spoločná modlitba v kaplnke

- každý deň -  počas veľkej prestávky sa modlíme za školu, v októbri pridávame desiatok ruženca, v máji Loretánske litánie.
- štvrtok - 09:50-11:40 - adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou
- piatok - 07:30 - modlitba posvätného ruženca

Liturgické slávenia v katedrálnom chráme

- Veni Sancte - 02.09.2014, 08:30
- Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 08.12.2014, 10:00
- Nanebovstúpenie Pána - 14.05.2015, 10:00
- Te Deum - 29.06.2015, 8:30
- Prvý piatok v mesiaci

    • november - 07.11.2014, 08:10
    • december - 05.12.2014, 08:10
    • február - 06.02.2015, 08:10
    • marec - 06.03.2015, 08:10
    • jún - 05.06.2015, 08:10

Zo života školy...

ib_p046_1_18.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS