Zápis do 1.ročníka na CZŠ R.Zaymusa na školský rok 2019/2020

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Srdečne pozývame budúcich prvákov a ich rodičov na ZÁPIS DETÍ do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020.

Na Zaymuske Vás radi uvidíme v dňoch 11. a 12.4.2019 (štvrtok a piatok)  od 14:00 do 18:00. Podrobnosti budú včas zverejnené na webovom sídle školy, ako aj na výveske pred školou a na fb. skupine Naša Zaymuska.

Vyprosujeme pre Vás už teraz hojné Božie Požehnanie a všetky potrebné Milosti počas celého roka 2019.

Zo života školy...

ib_p026_1_16.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.