Školské dokumenty a tlačivá

Autor: Super User

 

Tlačivá

žiadosť Oslobodenie od TSV - vyplní rodič

tlačivo Oslobodenie od TSV - vyplní lekár

žiadosť Uvoľnenie z vyučovania - po konzultácii s triednym učiteľom

žiadosť Individuálny učebný plán

žiadosť Štúdium v zahraničí

žiadosť Komisionálna skúška

Zo života školy...

ib_p047_0_13.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.