2. ročník

Autor: Super User

2.A 

Triedna učiteľka: Mgr. Anna Beňová

Počet žiakov: 24

 

2.B

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Možutíková

Počet žiakov: 24

 

2.C 

Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Bobuľová

Počet žiakov: 22

Zo života školy...

ib_p047_0_13.jpg

Thursday the 21st - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.