Návod: Ako pridať alebo upraviť článok

Autor: Super User

Prihlásenie

Pridávať, mazať, či upravovať stránky môžu len prihlásení užívatelia. Prihlasovací formulár (červený rám) sa nachádza na paneli vľavo dole. Vyplňte Používateľské meno (1.), Heslo (2.) a stlačte tlačidlo Prihlásiť (3.). Používateľské meno prideľuje správca webu.

Ako upraviť hotový článok?

Chcete upraviť článok, ktorý bol zverejnený skôr? Žiaden problém: Keď ste prihlásení, pri každom článku sa objaví ikonka (v červenom rámci). Stačí na ňu kliknúť a otvorí sa editor. Ďalej postupujete ako pri novom článku.

Vytvoriť nový článok

Po prihlásení je v hornom menu prístupný odkaz "Napísať článok" (v červenom rámiku). Kliknite naň, otvorí sa editor článkov. Ďalej postupujte podľa návodu.

Najprv vyplňte názov článku (1.) Ovládací panel a funkcie sú podobné tým, ktoré nájdeme napríklad vo Worde alebo v iných textových editoroch. Text sa píše do okna, označeného červeným rámcom (2.). Keď je článok hotový, vyplňte ešte záverečné informácie:

  • Kategória (3.) - o kategóriách viď nižšie (výber kategórie), vyberte jednu z kategórií, ak neviete ktorú, zvoľte kategóriu článok.
  • Prezývka autora (4.) - napíšte svoje meno, zobrazí sa pri názve článku
  • Stav (5.) - vyberte Uverejnené, v opačnom prípade článok nikto neuvidí
  • Zvýraznené (6.) - ak chcete, aby sa článok objavil aj na titulnej stránke, treba vybrať položku áno, inak sa objaví len v kategórii. Ak sa neviete rozhodnúť, zvoľte áno :-).

Výber kategórie

Webstránka je ako skriňa s mnohými poličkami a zásuvkami. A aby bolo možné sa v nej orientovať, treba všetko udržiavať v poriadku a nemiešať ponožky s tričkami. V našom prípade sú poličkami kategórie. Premyslite si, do ktorej kategórie chcete svoj článok umiestniť. 

Nadpisy

Používajte predstavené štýly nadpisov - označte text nadpisu (1.), otvorte pole Paragraph (2.) a vyberte položku Heading 4.

Vloženie textu z Wordu

Ak vkladáte text z wordu, emailu alebo iného zdroja, treba vyčistiť formátovanie. Označte si napríklad vo worde text, ktorý chcete vložiť a skopírujte ho do schránky (CTRL+C). Kliknite na ikonku v editore (červený rámec 1.).

Po stlačení ikonky sa otvorí malé okno ako na obrázku hore (1.). Stlačte CTRL+V pre vloženie textu a tlačidlo Insert (2.). Text sa objaví v okne editora...

Vkladanie obrázkov

Vkladanie obrázkov je komplikovanejšie, ako vo worde, ale nie je to nič nezvládnuteľné... Takže ideme do toho:-) Všimnite si hneď pod editorom článkov slová Článok, Obrázok, Zalomenie strany, Prepnúť editor. Nás zaujíma odkaz Obrázok. Kliknite naň a otvorí sa nové okno.

Všimnite si na okne úplne dole tlačítko Vybrať súbory (rámec 1.). Otvorí sa ďalšie okno, cez ktoré v počítači vyhľadáte obrázok, ktorý chcete vložiť do článku. V našom prípade je to obrázok logoccc.jpg (2.). Kliknite na Otvoriť (3.).

Všimnite si, že v dole (červený rámec 1.) pribudol názov súboru. Kliknite na Nahrať  (2.). Obrázok sa uploaduje na server. Pozor. Bude lepšie, ak obrázky pomenujete krátko a výstižne, aby sme sa v tom ľahko vyznali.

Uploadovaný obrázok sa objaví v zozname. Krátko naň kliknite (1.) a stlačte Vložiť (2.). Všimnite si, že v okne sú aj iné obrázky. Ak vám niektorý z nich vyhovuje, vyberte si ten a nemusíte vkladať nový.

Teraz ešte upravíme veľkosť a umiestnenie obrázku. Nejde to ako vo worde. Kliknite na obrázok pravým tlačítkom myši a z menu, ktoré sa objaví, vyberte Insert/Edit Image. Otvorí sa nové okno.

Vyberte záložku Appearance (1.).

  • Alligment (2.) určuje zarovnanie obrázku (left - vľavo, center - v strede, right - vpravo).
  • Dimension (3.) sú rozmery obrázka - prvé políčko je šírka, druhé výška. Napíšte len rozmer šírky. Pozor obrázok by nemal byť menší ako 100px a väčší ako 600px.
  • Zakliknite okienko pod rozmermi (4.). Vďaka nemu sa výška doplní automaticky a pomer strán zostane zachovaný.
  • Vertical space (5.) a Horizontal Space (6.) je odsadenie testu od obrázka. Do oboch políčok napíšte číslo 10.
  • Update - nakoniek kliknite na Update (7.).

Ešte sa objaví zbytočná hláška, len kliknite OK a je to:-)

Zalomenie úvodného textu

Ak je text dlhý, postavte sa na koniec prvého alebo druhého odseku a stlačte pod editorom vľavo tlačítko Čítať ďalej. V texte sa objaví len červená bodkovaná čiara. Ale keď označíte článok ako zvýraznený, objaví sa na titulke a nebude tam zamerať zbytočne veľa miesta.

Výsledok bude takýto: na titulke bude prvý odsek a kto chce čítať ďalej, klikne na tlačítko Čítať ďalej (1.). Lepšie to vyzerá, ako keby tam bol zobrazený  článok celý.

Odhlásenie

A nakoniec sa nezabudnite odhlásiť!

Zo života školy...

ib_p026_1_20.jpg

Takto si žijeme

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS