Občianske združenie "Našim deťom"

Autor: Super User

Občianske združenie "Našim deťom" svojou činnosťou zabezpečuje a podporuje školské a mimoškolské aktivity detí a pomáha pri technickom a finančnom zabezpečení týchto činností. Rieši námety, pripomienky a požiadavky členov – zákonných zástupcov žiakov. Hlavným poslaním občianskeho združenia je spolupracovať s vedením CZŠ R. Zaymusa
v Žiline, jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov v súlade s kresťanskými princípmi.

Zloženie výkonného výboru Rady rodičov: 

  • predseda: Peter Valášek
  • podpredseda: Henrieta Papanová
  • pokladník: Ing. Danka Veselovská
  • zapisovateľ: Bc. Anna Bašková

Zo života školy...

advent011.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS